لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-the-Live-Section-Display-Settings

برای تغییر تنظیمات نمایش بخش زنده

  1. روی صفحه اصلی برگه بخش کلیک کنید  یافتن .
  2. روی قسمت بخش کلیک راست کنید. روی تنظیمات بخش مستقیم کلیک کنید.
  3. در بخش تنظیمات بخش گفتگوی ، روی گزینه Live بخش تنظیمات کلیک کنید.
  4. بخش هایی را که می خواهید تغییر دهید اصلاح کنید و روی OK کلیک کنید.