لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-a-Fillet-or-Chamfer-on-a-3D-Solid

برای تغییر یک فیله یا Chamfer در یک 3D Solid

  1. اگر پالت Properties نمایش داده نمی شود ، هر شیء را انتخاب کنید. روی شی کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.
  2. Ctrl را هنگام انتخاب فیله یا چفت بر روی جامد سه بعدی فشار داده و نگه دارید.
  3. در پالت Properties ، خواص فیله یا محفظه را تغییر دهید.