لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-a-Detail-View-Label

برای تغییر یک برچسب نمای جزئیات

می توانید محتوای برچسب نمایش جزئیات اسناد مدل را ویرایش کنید.

  1. بر روی برچسب نمای جزئیات کلیک کنید. برچسب در یک ویرایشگر در محل نمایش داده می شود.
  2. متن را به همان روشی که ویرایش می کنید متن چندخط دیگر را ویرایش کنید.
  3. در شکل خارج از ویرایشگر متن کلیک کنید.