لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-a-Block-Reference

برای تغییر یک مرجع بلوک

با استفاده از این روش می توانید ویژگی های یک مرجع بلوک انتخاب شده را تغییر دهید بدون اینکه روی تعریف بلوک تأثیر بگذارد.

  1. بلوک را برای تغییر انتخاب کنید.
  2. روی بلاک کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.
  3. در پالت Properties ، موقعیت X و Y ، مقیاس ، مقادیر چرخش یا سایر خصوصیات را انتخاب و اصلاح کنید .