لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Mirror-Objects-in-2D

به Mirror Objects در 2D

  1. بر روی برگه صفحه اصلی تغییر آینه پانل کلیک کنید .  پیدا کردن
  2. اشیاء را برای آینه کاری انتخاب کنید.
  3. اولین نکته خط آینه را مشخص کنید.
  4. نکته دوم را مشخص کنید.
  5. Enter را فشار دهید تا اشیاء اصلی حفظ شود ، یا y را برای پاک کردن آنها وارد کنید .