لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Make-a-Slide

برای ساخت اسلاید

  1. نمای نقشه را که می خواهید برای اسلایدها استفاده کنید نمایش دهید.
  2. در قسمت Command ، mslide را وارد کنید .
  3. در کادر محاوره ای ایجاد Slide File ، یک نام وارد کنید و مکانی برای اسلایدها انتخاب کنید.نام نقاشی نام پیش فرض اسلایدها است و بطور خودکار ضمیمه آن می شود. پسوند پرونده sld .
  4. روی ذخیره کلیک کنیدنقشه فعلی روی صفحه باقی می ماند و فایل اسلاید در پوشه ای که شما مشخص کرده اید ذخیره می شود.