لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Make-a-Copy-of-an-Object-on-a-Different-Layer

برای ساختن یک کپی از یک شیء روی یک لایه متفاوت

  1. روی صفحه اصلی ، روی پنل لایه ها ، Copy Objects to New Layer را بزنید. پیدا کردن
  2. اشیایی را که می خواهید کپی کنید انتخاب کنید و Enter را فشار دهید.
  3. یک شیء را روی لایه مقصد انتخاب کنید.
  4. یکی از موارد زیر را انجام دهید:
    • یک نقطه پایه را مشخص کنید ، و سپس یک نقطه دوم برای محل قرارگیری جسم در لایه مقصد مشخص کنید.
    • جابجایی را به صورت مختصات دکارتی ، قطبی ، استوانه ای یا کروی وارد کنید. در صورت درخواست نقطه دوم جابجایی ، Enter را فشار دهید.