لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Locate-Data-Link-Files

برای یافتن پرونده های پیوند داده

  1. روی گزینه های منوی برنامه کلیک کنید.
  2. در کادر محاوره ای گزینه ها ، در برگه پرونده ها ، روی علامت به علاوه (+) در سمت چپ داده های منابع منبع کلیک کنید.محلی که برنامه برای فایلهای پیوند داده جستجو می کند نمایش داده می شود.
توجه: تغییراتی که ایجاد می کنید تا شروع مجدد برنامه اثر نمی گذارد.