لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Load-a-Managed-NET-Application

برای بارگیری یک برنامه .NET مدیریت شده

توجه: با شروع محصولات اتوکد 2014 ، برنامه های سفارشی باید در حالت ایمن کار کنند. وقتی متغیر سیستم SECURELOAD روی 1 یا 2 تنظیم شده است هنگام کار در حالت ایمن ، برنامه بارگیری و اجرای فایلهایی که حاوی کد از مکانهای مورد اعتماد هستند محدود می شود. مکان های قابل اعتماد توسط متغیر سیستم TRUSTEDPATHS مشخص شده اند. برای اطلاعات بیشتر ، در مورد محافظت در برابر کد مخرب مراجعه کنید.
  1. در قسمت Command ، netload را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.
  2. در کادر محاوره ای Select .NET Assembly ، یک پرونده DLL را مرور کرده و انتخاب کنید. روی باز کردن کلیک کنید