لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Link-an-Entire-File-as-an-OLE-Object-in-a-Drawing

برای پیوند دادن به پرونده کامل به عنوان یک شی OLE در یک نقاشی

  1. نقشه را باز کنید.
  2. درج برگه داده پانل OLE Object را کلیک کنید . پیدا کردن
  3. در کادر گفتگوی Insert Object ، گزینه ایجاد از پرونده را انتخاب کنید.
  4. پیوند را انتخاب کنید. روی مرور کلیک کنید
  5. در کادر گفتگو ، پرونده ای را که می خواهید پیوند کنید انتخاب کنید. روی باز کردن کلیک کنید
  6. در کادر گفتگوی درج شی ، تأیید را کلیک کنید.