دستور TEXTTOFRONT در اتوکد

۰ / ۰

TEXTTOFRONT (فرمان)

متن ، رهبران و ابعاد را در مقابل سایر اشیاء موجود در نقشه قرار می دهد.

 علامت

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

توجه: متن و ابعاد موجود در بلوک ها و xref ها را نمی توان جداگانه از شیء حاوی جلو به جلو آورد .

متن

تمام متن را در مقابل سایر اشیاء موجود در نقشه قرار می دهد.

ابعاد

تمام ابعاد را در مقابل سایر اشیاء موجود در نقشه قرار می دهد.

رهبران
همه رهبران را در مقابل سایر اشیاء موجود در نقشه قرار می دهد.
همه

تمام متن ها ، رهبران و ابعاد ابعاد را در مقابل سایر اشیاء موجود در نقشه قرار می دهد.

TEXTTOFRONT (Command)

Brings text, leaders, and dimensions in front of all other objects in the drawing.

Find

The following prompts are displayed.

NOTE: Text and dimensions that are contained within blocks and xrefs cannot be brought
to the front separately from the containing object.

Text

Brings all text in front of all other objects in the drawing.

Dimensions

Brings all dimensions in front of all other objects in the drawing.

Leaders
Brings all leaders in front of all other objects in the drawing.
All

Brings all text, leader, and dimension objects in front of all other objects in the
drawing.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code