لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TEXTFILL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TEXTFILL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که قلم TrueType برای طرح ریزی پر شده است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

متن را به صورت رئوس نمایش می دهد

1

متن را به عنوان تصاویر پر شده نمایش می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.