لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TDUCREATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TDUCREATE (متغیر سیستم) در اتوکد

زمان و تاریخ جهانی ایجاد این نقشه را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.