کپی های موازی

فرمان offset در اتوکد (دستور ترسیم کپی‌های موازی از اشیاء با فاصله مشخص در هر دو طرف موضوع)

آموزش فرمان offset در اتوکد (دستور ترسیم کپی‌های موازی از اشیاء با فاصله مشخص در هر دو طرف موضوع) با استفاده از این دستور میتوانید خطوط و کمان و … هر نوع از انواع خط را به موازات خودش در دو جهت از خود موضوع، کپی برداری کنید. برای اجرای فرمان باید از منوی Modify بر روی گزینه Offset کلیک ...

ادامه نوشته »