هایپر لینک در اتوکد

فرمان SHOWURLS در اتوکد (دستور نمایش آدرس های اینترنتی)

فرمان SHOWURLS در اتوکد      دستور SHOWURLS در اتوکد کلیه آدرس های اینترنتی (URL) هایی را که در داخل یک فایل اتوکد به اشیاء لینک داده شده اند (در صورت وجود) را نشان می هد. نکته: به منظور لینک دادن به یک شیء (مثلا دایره، خط، پلی لاین و …)، آن شیء را انتخاب نموده و کلیدهای Ctrl+1 را ...

ادامه نوشته »

فرمان CHURLS در اتوکد (دستور تغییر Hyperlink اشیاء)

فرمان CHURLS در اتوکد   لطفآ منتظر شوید تا انیمیشن به طور کامل لود شود …   دستور CHURLS در اتوکد به منظور تغییر Hyperlink اشیاء (مانند دایره، خط، پلی لاین و …) (در صورت وجود لینک) استفاده می شود. نکته: به منظور لینک دادن به یک شیء (مثلا دایره، خط، پلی لاین و …)، آن شیء را انتخاب نموده ...

ادامه نوشته »

فرمان REPURLS در اتوکد (دستور جایگزین کردن لینک)

فرمان REPURLS در اتوکد     لطفآ منتظر شوید تا انیمیشن به طور کامل لود شود …   فرمان REPURLS در اتوکد به منظور جایگزین کردن لینک جدید با لینک های موجود می باشد. نکته: به منظور لینک دادن به یک شیء (مثلا دایره، خط، پلی لاین و …)، آن شیء را انتخاب نموده و کلیدهای Ctrl+1 را زده خواص ...

ادامه نوشته »