نحوه رسم دایره در اتوکد

فرمان circle در اتوکد (دستور ترسیم دایره یا سیرکل)

  آموزش فرمان circle در اتوکد (دستور ترسیم دایره یا سیرکل)           رسم دایره با دستور Circle – رسم کمان با دستور Arc برای کشیدن دایره، اتوکد 6 روش در اختیار ما قرار داده ! برای اینکه این روش ها رو ببینید در Ribbon به سربرگ Home برید و در گروه Draw روی فلشِ زیرِ گزینه ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن سه نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد

  در این آموزش با نحوه ترسیم دایره با داشتن سه نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد آشنا خواهید شد. به منظور ترسیم دایره در صورت مشخص بودن سه نقطه بر روی محیط آن، ابتدا از طریق منوی Home گزینه 3Point را در زبانه مربوط به Circle فعال می کنیم.   سپس اتوکد از ما مختصات سه نقطه ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک خط مماس بر دو دایره در اتوکد

در ویدئو کوتاه آموزشی زیر با نحوه ترسیم یک خط مماس بر دو دایره در اتوکد آشنا خواهید شد. فرض کنید دو دایره در صفحه ترسیم اتوکد وجود دارد، حال قرار است یک خطی را بر این دو دایره مماس کنیم. برای این کار ابتدا دستور L را که به منظور کشیدن خط می باشد در خط فرمان تایپ کنید ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با مرکز و شعاع مشخص در اتوکد

نحوه ترسیم دایره با مرکز و شعاع مشخص در اتوکد به صورت یک ویدئو آموزشی کوتاه آورده شده است. برای انجام دقیق این کار ابتدا گیره ها را با استفاده از دستور OS فعال کنید. برای ترسیم دایره با مرکز و شعاع مشخص در اتوکد، می بایست از طریق روبان اتوکد در زبانه Home گزینه Center, Radius را انتخاب کنیم. ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با مرکز و قطر مشخص در اتوکد

در این آموزش نحوه ترسیم دایره با مرکز و قطر مشخص در اتوکد نشان داده شده است. برای انجام دقیق این کار ابتدا گیره ها را با استفاده از دستور OS فعال کنید. به منظور ترسیم یک دایره با مرکز و قطر مشخص در اتوکد از طریق منوی Home گزینه Center, Diameter را انتخاب می کنیم، سپس اتوکد مرکز دایره ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن دو نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد

نحوه ترسیم دایره با داشتن دو نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد در آموزش زیر آورده شده است. برای انجام دقیق این کار ابتدا گیره ها را با استفاده از دستور OS فعال کنید. برای ترسیم یک دایره با دو نقطه مشخص که روی محیط این دایره قرار گرفته باشند ابتدا می بایست گزینه 2Point را از طریق  ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن دو مماس و شعاع مشخص در اتوکد

در ویدئو آموزشی زیر نحوه ترسیم دایره با داشتن دو مماس و شعاع مشخص در اتوکد نشان داده شده است. به منظور ترسیم دایره با این روش، ابتدا می بایست از طریق نوار ابزار اتوکد در زبانه Home در قسمت مربوط به ترسیم دایره گزینه  Tan، Tan، Radius را انتخاب کرد. همانند شکل زیر. سپس اتوکد دو شیئ مانند خط ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن سه مماس و شعاع مشخص در اتوکد

نحوه ترسیم دایره با داشتن سه مماس و شعاع مشخص در اتوکد، در ویدئو زیر نشان داده شده است. در این آموزش فرض بر این است که سه خط در فضای ترسیم اتوکد موجود می باشد، و ما قرار است بر این سه خط یک دایره مماس کنیم. روش مماس کردن دایره بر این سه خط به این صورت است ...

ادامه نوشته »

ترسیم سه دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد

در ویدئو آموزشی زیر نحوه ترسیم سه دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد نشان داده شده است. به منظور ترسیم سه دایره مماس بر هم مراحل زیر می بایست انجام گیرد: 1- ابتدا با استفاده از دستور C یک دایره ترسیم می کنیم. دستور C که مخفف کلمه Circle می باشد در خط فرمان تایپ شده و اینتر زده می ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک خط مماس بر دایره در اتوکد

در این آموزش کوتاه نحوه ترسیم یک خط مماس بر دایره در اتوکد نشان داده شده است. کاربرد این آموزش در جایی است که ما در صفحه ترسیم اتوکد یک دایره داشته باشیم و سپس قصد داشته باشیم یک خط را بر این دایره مماس کنیم. در این صورت به طریق زیر عمل خواهیم کرد. برای انجام این کار ابتدا ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک دایره مماس بر خط در اتوکد

به منظور ترسیم یک دایره مماس بر خط در اتوکد ویدئو آموزشی رایگان و کوتاه زیر را ملاحظه کنید. در این آموزش فرض بر این است که شما یک خط ترسیم شده در محیط ترسیمی اتوکد دارید، حال می خواهید یک دایره ترسیم کنید که بر این خط مماس باشد. به منظور انجام این کار ابتدا فرمان OS را در ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک خط به مرکز دایره در اتوکد

در آموزش تصویری زیر نحوه ترسیم یک خط به مرکز دایره در اتوکد آورده شده است. مهمترین نکته در ترسیم اشیاء، که قرار است به نقطه خاصی مانند مرکز دایره، نقاط ابتدا و یا انتها یک خط و … متصل شوند این است که در این گونه موارد همواره از دستور OS که مخفف Osnap است استفاده می گردد. در ...

ادامه نوشته »

ترسیم خط شعاعی دایره در اتوکد

یکی از روش های ترسیم یک خط شعاعی برای دایره در اتوکد در ویدئو زیر نشان داده شده است. در صورتی که ویدئو در هنگام لود شدن ارور داده است صفحه را مجدداٌ رفرش نمایید. در مجموع روش های خیلی زیادی برای ترسیم این خط وجود دارد. که به یک مورد آن در اینجا اشاره شده است. در این روش ...

ادامه نوشته »

ترسیم خط قطری برای دایره در اتوکد

در ویدئو زیر نحوه ترسیم خط قطری برای یک دایره در اتوکد نشان داده شده است. روش های مختلفی برای ترسیم یک خط قطری برای دایره در اتوکد وجود دارد، ولی در روش گفته شده با چند دستور در اتوکد نیز آشنا خواهید شد. ابتدا به منظور ترسیم یک خطی که از مرکز دایره رد شود نیاز به گیره ها ...

ادامه نوشته »

مشخص کردن مرکز دایره در اتوکد

در ویدئو کوتاه زیر با نحوه مشخص کردن مرکز دایره در اتوکد آشنا خواهید شد. ابتدا به منظور ترسیم یک دایره از دستور C استفاده می کنیم. روش استفاده از این دستور نیز به این صورت است که با تایپ حرف C در کامند بار و زدن اینتر و یا اسپیس اتوکد از ما می خواهد که مرکز دایره را ...

ادامه نوشته »

ترسیم دو دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد

در ویدئو زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) با نحوه ترسیم دو دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد آشنا خواهید شد. ابتدا قبل از هر کاری می بایست بتوان یک دایره ترسیم نمود. برای انجام این کار بهترین و سریع ترین روش استفاده از دستور C در خط فرمان و زدن اینتر و یا اسپیس ...

ادامه نوشته »

ترسیم دو دایره هم مرکز در اتوکد

در ویدئو آموزشی زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) به منظور ترسیم دو دایره هم مرکز در اتوکد از سه روش مختلف استفاده شده است. ابتدا قبل از هر کاری می بایست بتوان یک دایره ترسیم نمود. برای انجام این کار بهترین و سریع ترین روش استفاده از دستور C در خط فرمان و زدن ...

ادامه نوشته »

بریدن یک شیئ از قسمت دلخواه در اتوکد

به منظور بریدن یک دایره از قسمت دلخواه در اتوکد (قطاع دلخواه) مطابق با ویدئو زیر  تنها کافی است از دستور TR استفاده گردد. به منظور تریسم یک دایره از دستور c استفاده کنید. سپس با رسم دو خط از قسمت هایی که می خواهید برش دهید و سپس با انتخاب تمام اشیاء و اجرای دستور TR در خط فرمان ...

ادامه نوشته »

بردار نرمال یا بردار واحد دایره در اتوکد

  در ویدئو زیر نحوه تعیین مقدار بردار نرمال یا بردار واحد دایره در اتوکد نشان داده شده است. برای دانستن این مقدار تنها کافی است دایره را انتخاب کنید و کلید های کنترل را با یک با هم بزنید. مقادیر x و y و z بردار را در انتهای بخش خصوصیات می توانید مشاهده کنید.  

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با مساحت و مرکز دلخواه در اتوکد

  در آموزش ویدئویی زیر نحوه ترسیم دایره با مساحت و مرکز دلخواه در اتوکد به نمایش گذاشته شده است. به منظور ترسیم دایره با مساحت و مرکز دلخواه ابتدا یک دایره ترسیم می کنیم. 1- دستور C را در داخل خط فرمان تایپ کنید و اینتر بزنید. 2-مرکز دایره را انتخاب کنید. (با کلیک کردن) 3- شعاع دایره (عدد ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با محیط و مرکز دلخواه در اتوکد

در این مقاله نحوه ترسیم دایره با محیط و مرکز دلخواه در اتوکد را در قالب آموزش ویدوویی کوتاه و مختصر  مشاهده خواهید کرد. برای ترسیم دایره با محیط و مرکز دلخواه ابتدا باید یک دایره را در مرکز مورد نظر ترسیم کنیم. برای این کار با استفاده از فرمان C در اتوکد که مخفف فرمان Circle می باشد، یک ...

ادامه نوشته »

تغییر مساحت دایره در اتوکد

در ویدئو زیر نحوه تغییر مساحت دایره در اتوکد، و یا به عبارتی ترسیم دایره با مساحت دلخواه آورده شده است. ابتدا قبل از هر کاری می بایست یک دایره ترسیم کنیم. به این منظور ابتدا دستور C را در در کامند بار تایپ کرده و اینتر را می زنیم. سپس مرکز دایره را در جایی که باید دایره در ...

ادامه نوشته »

تغییر محیط دایره در اتوکد

در ویدئو آموزشی زیر نحوه تغییر محیط دایره در اتوکد به صورت کاملاٌ ساده و مختصر نمایش داده شده است. بنابر این با استفاده از روش توضیح داده شده در ویدئو، شما می توانید به راحتی یک دایره با محیط دلخواه را ترسیم کنید. قبل از هر کاری ابتدا دستور C را به منظور ترسیم یک دایره در خط فرمان ...

ادامه نوشته »

تغییر قطر دایره در اتوکد

در ویدیو آموزشی کوتاه زیر نحوه تغییر قطر دایره در اتوکد به صورت کاملاٌ ساده و مختصر آورده شده است. بعد از ترسیم دایره با استفاده از فرمان C و زدن اینتر با استفاده از روش زیر می توانید قطر یک دایره ترسیم شده را تغییر داد. برای تغییر قطر دایره در اتوکد تنها کافی است که دایره ترسیم شده ...

ادامه نوشته »

تغییر شعاع دایره در اتوکد

در ویدئو زیر نحوه تغییر شعاع دایره در اتوکد نشان داده شده است. در این آموزش از دو روش برای تغییر شعاع دایره استفاده شده است که در زیر در مورد هر یک از این روش ها توضیحات مختصری آورده است. بعد از رسم دایره با استفاده از دستور C در اتوکد، دایره ترسیم شده را انتخاب می کنیم، با ...

ادامه نوشته »

محاسبه محیط شیئ همچون دایره در اتوکد

به منظور توضیح آسان روش محاسبه محیط دایره در اتوکد، ابتدا ویدئو آموزشی کوتاه زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) را نگاه کنید. در این ویدئو به منظور آموزش روش محاسبه محیط از سه روش استفاده شده است. روش اول: استفاده از لیسپ محاسبه مجموع طول در اتوکد این لیسپ رو می توانید از اینجا ...

ادامه نوشته »

محاسبه مساحت دایره در اتوکد

در انیمیشن های آموزشی کوتاه زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) می توانید، نحوه محاسبه مساحت دایره در اتوکد را ملاحظه کنید. در این آموزش با استفاده از سه روش ساده مساحت یک دایره محاسبه شده است، نتیجه در هر سه روش یکسان است و می توانید از هر کدام از این روش ها با ...

ادامه نوشته »

دستور تغییر اسکیل (scale) در اتوکد

دستور تغییر اسکیل (scale) یک دایره (یا هر شیئ دیگری) در اتوکد در این ویدئو نشان داده شده است (همچنین ببینید: آموزش کامل دستور SCALE در اتوکد (فرمان مقیاس)). در اتوکد می توان ابعاد یک شیئ را، با استفاده از دستور Sc تغییر داد (این فرمان مخفف کلمه Scale به معنای مقیاس می باشد). روش کار این دستور نیز به این صورت ...

ادامه نوشته »

پاک کردن بخشی از محیط اشیاء در اتوکد

نحوه پاک کردن بخشی از محیط دایره در اتوکد (همچنین ببینید: آموزش کامل نحوه استفاده از دستور Trim) در ویدئو زیر نشان داده شده است. نحوه استفاده از دستور Trim در اتوکد، به این صورت است که ابتدا می بایست بخشی از دایره یا هر شیئ دیگری که قرار است پاک شود را می بایست به وسیله یک شیئ دیگر ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک دایره محیط بر یک چندضلعی در اتوکد

در این آموزش نحوه ترسیم یک دایره محیط بر یک چندضلعی در اتوکد نشان داده شده است. ابتدا قبل از هر کاری یک چندضلعی ترسیم می کنیم، برای انجام این کار از دستور POL که مخفف دستور POLYGON است استفاده می کنیم، روش استفاده از این دستور نیز به این صورت است که ابتدا دستور POL را در خط فرمان تایپ ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک دایره محاط بر یک چند ضلعی در اتوکد (و بر عکس)

  نحوه ترسیم یک دایره محاط بر یک چند ضلعی در اتوکد در زیر نشان داده شده است. در این آموزش ابتدا با استفاده از دستور POL یک چند ضلعی ترسیم می کنیم. سپس با استفاده از دستور OS کلیه گیره ها را فعال کنید. در نهایت همانند شکل ریر یک دایره محاط بر چند ضلعی ترسیم شده رسم کنید. ...

ادامه نوشته »

رسم دایره در اتوکد

در ویدئو آموزشی زیر به صورت خلاصه نحوه ترسیم دایره در انواع حالت های مختلف را مشاهده می کنید.           دایره دایره  اتوکد رسم دایره اتوکد دایره در اتوکد رسم دایره در اتوکد رسم دایره با اتوکد دستور رسم دایره در اتوکد نحوه رسم دایره در اتوکد کشیدن دایره در اتوکد ترسیم دایره در اتوکد طریقه ...

ادامه نوشته »