قراردادن نام فایل اتوكد در توضیحات نقشه بصورت اتوماتیك

قراردادن نام فایل اتوکد در توضیحات نقشه بصورت اتوماتیک

قراردادن نام فایل اتوکد در توضیحات نقشه بصورت اتوماتیک شاید برای شماهم پیش آمده باشد که بخواهید نام فایل اتوکد نقشه های خود را در داخل قسمت توضیحات نقشه بنویسید.تایپ کردن نام و مسیر فایل شاید اندکی سخت باشد.دیدن این ویدیو بشما، قراردادن نام فایل در درون بخش توضیحات بصورت اتوماتیک را آموزش می دهد.  

ادامه نوشته »