فرمان TORIENT

فرمان TOrient در اتوکد (دستور چرخش اشیاء)

ترفند TOrient در اتوکد فرمان TORIENT برای چرخاندن و یا دوران متن ها و بلوک ها و … با زاویه دلخواه در اتوکد مورد استفاده قرار می گیرد. از طریق منوبار گزینه EXPRESS سپس TEXT و در نهایت ROTATE TEXT نیز می توان این فرمان را اجرا کرد. توجه: این دستور دو مزیت عمده نسبت به دستور Rotate و همچنین ...

ادامه نوشته »