فرمان spell

فرمان spell

با استفاده از این دستور در اتوکد می توان غلط املایی را در متون انگلیسی مشخص نمود.          

ادامه نوشته »