بایگانی برچسب: فرمان properties

فرمان properties

وظیفه فرمان properties چیست؟ با استفاده از این در دستور در اتوکد  می توانید ویژگی های هر شیئ ای را در فضای ترسیم اتوکد مشاهده کنید و حتی آنها را تغییر دهید.      

ادامه نوشته »