فرمان planesurface

فرمان planesurface در اتوکد (دستور به منظور ترسیم سطوح)

  این دستور به منظور ترسیم سطوح در اتوکد مورد استفاده قرار می گیرد.                 کلمات کلیدی: دستورات اتوکد – سیویل استارز – دستورات اتوکد. Planar Surface برای ترسیم یک سطح سه بعدی به کار می رود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Planesurf در خط فرمان 2- فعال کردن این … Video for ...

ادامه نوشته »