فرمان box در اتوکد

فرمان box در اتوکد سه بعدی (دستور برای ترسیم مکعب مستطیل یا مکعب مربع از نوع توپر Solid)

  آموزش فرمان box در اتوکد سه بعدی (دستور برای ترسیم مکعب مستطیل یا مکعب مربع از نوع توپر Solid)                 کلمات کلیدی: آموزش اتوکد سه بعدی. … آموزش سه بعدی اتوکد ۲۰۱۳ – قسمت هفتم. از گروه معماری راپید. ۱۸۴بازدید. ۱۷:۱۹ · آموزش سه بعدی اتوکد ۲۰۱۳ – قسمت ششم. [PDF]اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪ ...

ادامه نوشته »