شماره گذاری خودکار در اتوکد

فرمان TCount

فرمان TCount      دستور tcount در اتوکد جهت شماره گذاری خودکار متن ها استفاده می شود. دستور tcount را اجرا نموده و سپس متن های مورد نظر را انتخاب می کنیم. در مرحله بعد.. Sort selected objects by [X/Y/Select-order] : x=شماره گذاری از پایین به بالا y=شماره گذاری از بالا به پایین Specify starting number and increment (Start,increment) <1,1>: ...

ادامه نوشته »