روش رسم دایره در ایزومتریک

ترسیم ایزومتریک

فیلم  نحوه کشیدن تصاویر ایزومتریک که در آن ترسیم دایره نیز به راحتی انجام می شود.     دانلود فایل نرم افزار ترسیم ایزومتریک   روش نصب: فایل را دانلود کنید و از حالت زیپ خارج کنید و محتویات آن را در مسر فایل اتوکد کپی کنید.     ابتدا قبل از هر کاری می بایست واسط کاربری VBA Enabeler را دریافت ...

ادامه نوشته »