دستور SHOWURLS

فرمان SHOWURLS در اتوکد (دستور نمایش آدرس های اینترنتی)

فرمان SHOWURLS در اتوکد      دستور SHOWURLS در اتوکد کلیه آدرس های اینترنتی (URL) هایی را که در داخل یک فایل اتوکد به اشیاء لینک داده شده اند (در صورت وجود) را نشان می هد. نکته: به منظور لینک دادن به یک شیء (مثلا دایره، خط، پلی لاین و …)، آن شیء را انتخاب نموده و کلیدهای Ctrl+1 را ...

ادامه نوشته »