دستور REPURLS

فرمان REPURLS در اتوکد (دستور جایگزین کردن لینک)

فرمان REPURLS در اتوکد     لطفآ منتظر شوید تا انیمیشن به طور کامل لود شود …   فرمان REPURLS در اتوکد به منظور جایگزین کردن لینک جدید با لینک های موجود می باشد. نکته: به منظور لینک دادن به یک شیء (مثلا دایره، خط، پلی لاین و …)، آن شیء را انتخاب نموده و کلیدهای Ctrl+1 را زده خواص ...

ادامه نوشته »