دستور EXTRIM

فرمان EXTrim

فرمان EXTrim فرمان extrim فرمانی است مشابه trim ولی با یک کلیک تمام موضوعات برخوردی به موضوع انتخاب شده را trim میکند. (Trim با روشی جدید!) این دستور به Cookie cutter معروف هست! از بس دلچسبه!! ** تا حالا شده بخواهید تمام اشیا یک طرف یک خط یا داخل و خارج یک دایره، مستطیل و یا … را Trim کنید؟؟ ...

ادامه نوشته »