دستور BACKGROUNDPLOT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BACKGROUNDPLOT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BACKGROUNDPLOT (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند که آیا طرح پس زمینه برای طرح و انتشار روشن است یا خاموش . نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 2 به طور پیش فرض ، طرح زمینه برای طرح و برای انتشار خاموش است. مقدار طرح انتشار 0 پیش زمینه پیش زمینه 1 زمینه پیش زمینه 2 ...

ادامه نوشته »