بایگانی برچسب: دستور ADCCLOSE

دستور ADCCLOSE

این دستور باعث بسته شدن پنجره مرکز طراحی و جستجو می شود.       منابع مرتبط دستورات برای DesignCenter مفاهیم مرتبط درباره دسترسی به Content DesignCenter ADCCLOSE (Command) Closes DesignCenter. Closes the DesignCenter â„¢ window.   Related References Commands for DesignCenter   Related Concepts About Accessing DesignCenter Content   Learning AutoCad  

ادامه نوشته »