دستور 3DFACE

دستور ۳DFACE

دستور ۳DFACE در اتوکد به منظور رسم صفحات سه بعدی می باشد. برای استفاده از این دستور ابتدا ۳F را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید. در ویدئو زیر می توانید کاربرد این دستور را ملاحظه کنید. نکته: در صورت زدن Invisible مرز بیرونی بین مختصات فعال و مختصات بعدی نمایش داده نمی شود.     منابع مرتبط ...

ادامه نوشته »