دستور رسم دایره در اتوکد

فرمان circle در اتوکد (دستور ترسیم دایره یا سیرکل)

  آموزش فرمان circle در اتوکد (دستور ترسیم دایره یا سیرکل)           رسم دایره با دستور Circle – رسم کمان با دستور Arc برای کشیدن دایره، اتوکد 6 روش در اختیار ما قرار داده ! برای اینکه این روش ها رو ببینید در Ribbon به سربرگ Home برید و در گروه Draw روی فلشِ زیرِ گزینه ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن سه نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد

  در این آموزش با نحوه ترسیم دایره با داشتن سه نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد آشنا خواهید شد. به منظور ترسیم دایره در صورت مشخص بودن سه نقطه بر روی محیط آن، ابتدا از طریق منوی Home گزینه 3Point را در زبانه مربوط به Circle فعال می کنیم.   سپس اتوکد از ما مختصات سه نقطه ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با مرکز و شعاع مشخص در اتوکد

  نحوه ترسیم دایره با مرکز و شعاع مشخص در اتوکد به صورت یک ویدئو آموزشی کوتاه آورده شده است. برای ترسیم دایره با مرکز و شعاع مشخص در اتوکد، می بایست از طریق روبان اتوکد در زبانه Home گزینه Center, Radius را انتخاب کنیم. سپس اتوکد مرکز دایره را می خواهد که هم می توان با کلیک بر روی ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با مرکز و قطر مشخص در اتوکد

  در این آموزش نحوه ترسیم دایره با مرکز و قطر مشخص در اتوکد نشان داده شده است. به منظور ترسیم یک دایره با مرکز و قطر مشخص در اتوکد از طریق منوی Home گزینه Center, Diameter را انتخاب می کنیم، سپس اتوکد مرکز دایره را از ما می خواهد که می بایست یا به صورت مختصات X,Y و یا ...

ادامه نوشته »

دستور ترسیم دایره در اتوکد

  دستور ترسیم دایره در اتوکد در ویدئو آموزشی زیر نشان داده شده است. همچنین مجموعه روش ها و عملیات هایی که می توان بر روی یک دایره انجام داد به صورت ویدئو های آموزشی کوتاه در لینک های زیر آورده شده است.به منظور ترسیم دایره در اتوکد، بهترین، سریع ترین و حرفه ای ترین روش استفاده از فرمان C ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن دو نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد

  نحوه ترسیم دایره با داشتن دو نقطه مشخص بر روی محیط دایره در اتوکد در آموزش زیر آورده شده است. برای ترسیم یک دایره با دو نقطه مشخص که روی محیط این دایره قرار گرفته باشند ابتدا می بایست گزینه 2Point را از طریق  منوی Home در روبان اتوکد فعال نمود. سپس اتوکد به منظور ترسیم دایره دو نقطه ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن دو مماس و شعاع مشخص در اتوکد

  در ویدئو آموزشی زیر نحوه ترسیم دایره با داشتن دو مماس و شعاع مشخص در اتوکد نشان داده شده است. به منظور ترسیم دایره با این روش، ابتدا می بایست از طریق نوار ابزار اتوکددر زبانه Home در قسمت مربوط به ترسیم دایره گزینه  Tan، Tan، Radius را انتخاب کرد. همانند شکل زیر. سپس اتوکد دو شیئ مانند خط ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با داشتن سه مماس و شعاع مشخص در اتوکد

  نحوه ترسیم دایره با داشتن سه مماس و شعاع مشخص در اتوکد، در ویدئو زیر نشان داده شده است. در این آموزش فرض بر این است که سه خط در فضای ترسیم اتوکد موجود می باشد، و ما قرار است بر این سه خط یک دایره مماس کنیم. روش مماس کردن دایره بر این سه خط به این صورت ...

ادامه نوشته »

ترسیم سه دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد

  در ویدئو آموزشی زیر نحوه ترسیم سه دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد نشان داده شده است. به منظور ترسیم سه دایره مماس بر هم مراحل زیر می بایست انجام گیرد: 1- ابتدا با استفاده از دستور C یک دایره ترسیم می کنیم. دستور C که مخفف کلمه Circle می باشد در خط فرمان تایپ شده و اینتر زده ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک خط مماس بر دایره در اتوکد

  در این آموزش نحوه ترسیم یک خط مماس بر دایره در اتوکد نشان داده شده است. در صورتی که ویدئو در هنگام لود شدن ارور داده است صفحه را مجدداٌ رفرش نمایید. کاربرد این آموزش در جایی است که ما در صفحه ترسیم اتوکد یک دایره داشته باشیم و سپس قصد داشته باشیم یک خط را بر این دایره ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک دایره مماس بر خط در اتوکد

  به منظور ترسیم یک دایره مماس بر خط در اتوکد ویدئو آموزشی رایگان و کوتاه زیر را ملاحظه کنید. در صورتی که ویدئو در هنگام لود شدن ارور داده است صفحه را مجدداٌ رفرش نمایید. در این آموزش فرض بر این است که شما یک خط ترسیم شده در محیط ترسیمی اتوکد دارید، حال می خواهید یک دایره ترسیم ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک خط به مرکز دایره در اتوکد

  در آموزش تصویری زیر نحوه ترسیم یک خط به مرکز دایره در اتوکد آورده شده است. در صورتی که ویدئو در هنگام لود شدن ارور داده است صفحه را مجدداٌ رفرش نمایید. مهمترین نکته در ترسیم اشیاء، که قرار است به نقطه خاصی مانند مرکز دایره، نقاط ابتدا و یا انتها یک خط و … متصل شوند این است ...

ادامه نوشته »

ترسیم خط شعاعی دایره در اتوکد

  یکی از روش های ترسیم یک خط شعاعی برای دایره در اتوکد در ویدئو زیر نشان داده شده است. در صورتی که ویدئو در هنگام لود شدن ارور داده است صفحه را مجدداٌ رفرش نمایید. در مجموع روش های خیلی زیادی برای ترسیم این خط وجود دارد. که به یک مورد آن در اینجا اشاره شده است. در این ...

ادامه نوشته »

ترسیم خط قطری برای دایره در اتوکد

  در ویدئو زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) نحوه ترسیم خط قطری برای یک دایره در اتوکد نشان داده شده است. روش های مختلفی برای ترسیم یک خط قطری برای دایره در اتوکد وجود دارد، ولی در روش گفته شده با چند دستور در اتوکد نیز آشنا خواهید شد. ابتدا به منظور ترسیم یک خطی ...

ادامه نوشته »

مشخص کردن مرکز دایره در اتوکد

  در ویدئو کوتاه زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) با نحوه مشخص کردن مرکز دایره در اتوکد آشنا خواهید شد. ابتدا به منظور ترسیم یک دایره از دستور C استفاده می کنیم. روش استفاده از این دستور نیز به این صورت است که با تایپ حرف C در کامند بار و زدن اینتر و ...

ادامه نوشته »

ترسیم دو دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد

  در ویدئو زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) با نحوه ترسیم دو دایره مماس بر یکدیگر در اتوکد آشنا خواهید شد. همان طور که می دانیم، شعاع دایره ترسیم شده بر محیط دایره ای که قرار است دایره دوم بر آن مماس شود عمود خواهد بود. بنابر این اگر در گیره های اتوکد گیره ...

ادامه نوشته »

ترسیم دو دایره هم مرکز در اتوکد

  در ویدئو آموزشی زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) به منظور ترسیم دو دایره هم مرکز در اتوکد از سه روش مختلف استفاده شده است. ابتدا قبل از هر کاری می بایست بتوان یک دایره ترسیم نمود. برای انجام این کار بهترین و سریع ترین روش استفاده از دستور C در خط فرمان و ...

ادامه نوشته »

بریدن یک شیئ از قسمت دلخواه در اتوکد

  به منظور بریدن یک دایره از قسمت دلخواه در اتوکد (قطاع دلخواه) مطابق با ویدئو زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید)  تنها کافی است از دستور TR استفاده گردد. به منظور تریسم یک دایره از دستور c استفاده کنید. سپس با رسم دو خط از قسمت هایی که می خواهید برش دهید و سپس با ...

ادامه نوشته »

تغییر ارتفاع یک شیئ (مانند دایره) در اتوکد

  در ویدئو آموزشی کوتاه زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) می توانید، تغییر ارتفاع یک دایره در اتوکد را، به منظور استفاده در اتوکد سه بعدی مشاهده کنید. ابتدا با استفاده از فرمان C دو دایره در فضای ترسیمی اتوکد ترسیم کنید. تا متوجه اختلاف ارتفاع دو دایره شوید. زمانی که شما دایره ای را ترسیم ...

ادامه نوشته »

بردار نرمال یا بردار واحد دایره در اتوکد

  در ویدئو زیر نحوه دانست مقدار بردار نرمال یا بردار واحد دایره در اتوکد نشان داده شده است. برای دانستن این مقدار تنها کافی است دایره را انتخاب کنید و کلید های کنترل را با یک با هم بزنید. مقادیر x و y و z بردار را در انتهای بخش خصوصیات می توانید مشاهده کنید.  

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با مساحت و مرکز دلخواه در اتوکد

  در آموزش ویدئویی زیر نحوه ترسیم دایره با مساحت و مرکز دلخواه در اتوکد به نمایش گذاشته شده است. به منظور ترسیم دایره با مساحت و مرکز دلخواه ابتدا یک دایره ترسیم می کنیم. 1- دستور C را در داخل خط فرمان تایپ کنید 2- اینتر بزنید. 3-مرکز دایره را انتخاب کنید. (با کلیک کردن) 4- شعاع دایره را ...

ادامه نوشته »

ترسیم دایره با محیط و مرکز دلخواه در اتوکد

  در این مقاله نحوه ترسیم دایره با محیط و مرکز دلخواه در اتوکد را در  قالب آموزش ویدوویی کوتاه و مختصر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) مشاهده خواهید کرد. برای ترسیم دایره با محیط و مرکز دلخواه ابتدا باید یک دایره را در مرکز مورد نظر ترسیم کنیم. برای این کار با استفاده از ...

ادامه نوشته »

تغییر مساحت دایره در اتوکد

  در ویدئو زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) نحوه تغییر مساحت دایره در اتوکد، و یا به عبارتی ترسیم دایره با مساحت دلخواه آورده شده است. ابتدا قبل از هر کاری می بایست یک دایره ترسیم کنیم. به این منظور ابتدا دستور C را در در کامند بار تایپ کرده و اینتر را می ...

ادامه نوشته »

تغییر محیط دایره در اتوکد

  در ویدئو آموزشی زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) نحوه تغییر محیط دایره در اتوکد به صورت کاملاٌ ساده و مختصر نمایش داده شده است. بنابر این با استفاده از روش توضیح داده شده در ویدئو، شما می توانید به راحتی یک دایره با محیط دلخواه را ترسیم کنید. قبل از هر کاری ابتدا ...

ادامه نوشته »

تغییر قطر دایره در اتوکد

  در ویدیو آموزشی کوتاه زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) نحوه تغییر قطر دایره در اتوکد به صورت کاملاٌ ساده و مختصر آورده شده است. بعد از ترسیم دایره با استفاده از فرمان C و زدن اینتر با استفاده از روش زیر می توانید قطر یک دایره ترسیم شده را تغییر داد. برای تغییر ...

ادامه نوشته »

تغییر شعاع دایره در اتوکد

  در ویدئو زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) نحوه تغییر شعاع دایره در اتوکد نشان داده شده است. در این آموزش از دو روش برای تغییر شعاع دایره استفاده شده است که در زیر در مورد هر یک از این روش ها توضیحات مختصری آورده است. بعد از رسم دایره با استفاده از دستور ...

ادامه نوشته »

تغییر ضخامت محیط اشیاء (مثال دایره) در اتوکد

  روش تغییر ضخامت محیط دایره در اتوکد در ویدئو آموزشی زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) به صورت خیلی خلاصه و آسان به نمایش گذاشته شده است. بعد از ترسیم دایره با استفاده از فرمان C (دستور C را در خط فرمان تایپ کنید و اینتر بزنید) دایره ترسیم شده را انتخاب کنید و ...

ادامه نوشته »

تغییر رنگ سریع یک شیئ در اتوکد

  همان طور که در ویدئو آموزشی زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) ملاحظه می کنید، تغییر رنگ یک دایره در اتوکد را می توان به راحتی با استفاده از پنجره مربوط به خصوصیات یک شیئ انجام داد. ابتدا قبل از هر کاری یک دایره ترسیم می کنیم. به منظور ترسیم دایره حرف C را ...

ادامه نوشته »

محاسبه محیط شیئ همچون دایره در اتوکد

  به منظور توضیح آسان روش محاسبه محیط دایره در اتوکد، ابتدا ویدئو آموزشی کوتاه زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) را نگاه کنید.   در این ویدئو به منظور آموزش روش محاسبه محیط از دو روش استفاده شده است.   روش اول: استفاده از گرفتن لیست در اتوکد با استفاده از دستور Li می ...

ادامه نوشته »

محاسبه مساحت دایره در اتوکد

  در ویدئو آموزشی کوتاه زیر (در صورت لود نشدن ویدئو صفحه را دوباره رفرش کنید) می توانید، نحوه محاسبه مساحت دایره در اتوکد را ملاحظه کنید.   در این آموزش با استفاده از سه روش ساده مساحت یک دایره محاسبه شده است، نتیجه در هر سه روش یکسان است و می توانید از هر کدام از این روش ها ...

ادامه نوشته »

تغییر مختصات یک شیی در اتوکد

  نحوه تغییر مختصات یک دایره در اتوکد با یک ویدئو کوتاه در زیر آموزش داده شده است. در صورتی که ویدئو در هنگام لود شدن ارور داده است صفحه را مجدداٌ رفرش نمایید. ابتدا با استفاده از دستور C یک دایره در مختصات دلخواه ترسیم کنید. به منظور ترسیم این دایره ابتدا در خط فرمان حرف C را که مخفف ...

ادامه نوشته »

جابجا کردن یک شیئ در اتوکد

  در این ویدئو شما با نحوه جابجایی یک دایره در اتوکد آشنا خواهید شد. همان طور که در ویدئو بالا مشاهده می کنید، به منظور جابجا کردن یک دایره از دو روش استفاده شده است. در روش اول هنگامی که دایره را انتخاب کنید یک گیره در مرکز دایره فعال می شود، با کلیک کردن بر روی این گیره ...

ادامه نوشته »

آینه کردن (mirror) یک شیئ در اتوکد

  در آموزش زیر با نحوه آینه کردن (mirror) یک خط در اتوکد آشنا خواهید شد. البته از این روش برای میرور کردن کلیه موضوعات و اشیاء موجود در صفحه ترسیم اتوکد استفاده می گردد. در صورتی که ویدئو در هنگام لود شدن ارور داده است صفحه را مجدداٌ رفرش نمایید. ابتدا شیئ مورد نظر، که در این جا یک ...

ادامه نوشته »

چرخاندن یک شیئ حول محور مشخص در اتوکد

  در این آموزش نحوه چرخاندن یک دایره (یا هر موضوع دیگری) حول محور مشخص در اتوکد نشان داده شده است. برای شروع این آموزش ابتدا یک دایره با استفاده از فرمان C ترسیم می کنیم. سپس شیئ ترسیم شده را انتخاب کرده، دستور RO  به معنای Rotate را در خط فرمان تایپ کرده اینتر را می زنیم. در این ...

ادامه نوشته »

دستور تغییر اسکیل (scale) در اتوکد

  دستور تغییر اسکیل (scale) یک دایره (یا هر شیئ دیگری) در اتوکد در این ویدئو نشان داده شده است.   در اتوکد می توان ابعاد یک شیئ را، با استفاده از دستور Sc تغییر داد (این فرمان مخفف کلمه Scale به معنای مقیاس می باشد). روش کار این دستور نیز به این صورت می باشد که می توان ابتدا شیئ مورد ...

ادامه نوشته »

پاک کردن بخشی از محیط اشیاء در اتوکد

  نحوه پاک کردن بخشی از محیط دایره در اتوکد (نحوه استفاده از دستور Trim) در ویدئو زیر نشان داده شده است.   نحوه استفاده از دستور Trim در اتوکد، به این صورت است که ابتدا می بایست بخشی از دایره یا هر شیئ دیگری که قرار است پاک شود را می بایست به وسیله یک شیئ دیگر مانند خط، ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک دایره محیط بر یک چندضلعی در اتوکد

  در این آموزش نحوه ترسیم یک دایره محیط بر یک چندضلعی در اتوکد نشان داده شده است. ابتدا قبل از هر کاری یک چندضلعی ترسیم می کنیم، برای انجام این کار از دستور POL که مخفف دستور POLYGON است استفاده می کنیم، روش استفاده از این دستور نیز به این صورت است که ابتدا دستور POL را در خط فرمان ...

ادامه نوشته »

ترسیم یک دایره محاط بر یک چند ضلعی در اتوکد

  نحوه ترسیم یک دایره محاط بر یک چند ضلعی در اتوکد در زیر نشان داده شده است.   در این آموزش ابتدا با استفاده از دستور POL یک چند ضلعی ترسیم می کنیم.   سپس با استفاده از دستور OS کلیه گیره ها را فعال کنید. در نهایت همانند شکل ریر یک دایره محاط بر چند ضلعی ترسیم شده ...

ادامه نوشته »

رسم دایره در اتوکد

در ویدئو آموزشی زیر به صورت خلاصه نحوه ترسیم دایره در انواع حالت های مختلف را مشاهده می کنید.           دایره دایره  اتوکد رسم دایره اتوکد دایره در اتوکد رسم دایره در اتوکد رسم دایره با اتوکد دستور رسم دایره در اتوکد نحوه رسم دایره در اتوکد کشیدن دایره در اتوکد ترسیم دایره در اتوکد طریقه ...

ادامه نوشته »