دانلود میانبرهای اتوکد

دستورهای میانبر Ctrl در نرم افزار اتوکد

      ۱. Manage Drawings Ctrl+N New Drawing Ctrl+S Save drawing Ctrl+O Open drawing Ctrl+P Plot dialog box Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab Switch to next / switch to previous drawing Ctrl+Page Up/Page Down Switch to next tab / switch to previous tab in current drawing Ctrl+Q Exit Ctrl+A Select all objects ۲. Toggle Drawing Modes F3 Toggles object snap mode F7 Toggle ...

ادامه نوشته »