تنظیمات موس اتوکد

تنظیمات موس در اتوکد

بررسی تنظیمات برای سفارشی موس 1. نوشتن  OPTIONS  و زدن اینتر 2. تب Drafting را انتخاب کنید زبانه Drafting  : در این زبانه تنظیمات مربوط به نحوه و اندازه ی نشانگر موس قرار دارد.     منوی کلیک راست از بین رفته است موضوع: منوی کلیک راست از گزینه های در اتوکد از دست رفته است . به عنوان مثال،  با ...

ادامه نوشته »