ایزومتریک در معماری چیست

ترسیم ایزومتریک

فیلم  نحوه کشیدن تصاویر ایزومتریک که در آن ترسیم دایره نیز به راحتی انجام می شود.     دانلود فایل نرم افزار ترسیم ایزومتریک   روش نصب: فایل را دانلود کنید و از حالت زیپ خارج کنید و محتویات آن را در مسر فایل اتوکد کپی کنید.     ابتدا قبل از هر کاری می بایست واسط کاربری VBA Enabeler را دریافت ...

ادامه نوشته »