انتخاب لایه در اتوکد

لایه بندی در اتوکد (فرمان Layer جهت لایه بندی و مدیریت موضوعات ترسیمی اتوکد)

آموزش لایه بندی در اتوکد  در مورد دستورات Layers لایه بندی در اتوکد و ضرورت استفاده از این دستورات و لایه بندی کردن نقشه ها  این که آموزش لایه بندی در اتوکد یکی از ضرورت ها در نقشه ها می با شد و قبل از هر کاری باید لایه بندی نمود، با ما همراه باشید. ضرورت لایه بندی کردن نقشه ها ...

ادامه نوشته »