لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SUNPROPERTIES در اتوکد

SUNPROPERTIES (فرمان)

پالت Sun Properties را نشان می دهد.

علامت

پالت Sun Properties کنترل هایی را برای مشخص کردن تنظیمات خورشید و آسمان فراهم می کند. پالت Sun Properties نمایش داده می شود.

SUNPROPERTIES (Command)

Displays the Sun Properties palette.

Find

The Sun Properties palette provides controls to specify sun and sky settings.

The Sun Properties palette is displayed.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.