دستور STYLE در اتوکد

۰ / ۰

STYLE (فرمان)

سبک های متن را ایجاد ، اصلاح یا مشخص می کند.

 علامت

کادر گفتگوی Style Text نمایش داده می شود. برای تعیین ظاهر همه متن جدید می توانید سبک متن فعلی را تعیین کنید. یک سبک متن شامل قلم ، اندازه ، زاویه ضربدری ، جهت گیری و سایر خصوصیات متن است.

STYLE (Command)

Creates, modifies, or specifies text styles.

Find

The Text Style dialog box is displayed.

You can specify the current text style to determine the appearance of all new text.
A text style includes the font, size, obliquing angle, orientation, and other text
characteristics.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code