لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور STANDARDSVIOLATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور STANDARDSVIOLATION (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که کاربر در هنگام ایجاد یا تغییر شیء غیراستاندارد از نقض استانداردها در نقشه فعلی مطلع شده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

تغییر در ارزش این متغیر سیستم فقط وقتی عملی می شود که Display Icons of Services در کادر گفتگوی تنظیمات سینی بررسی شود. TRAYSETTINGS را در پنجره فرمان وارد کنید تا کادر گفتگوی Tray Settings را نمایش دهید.

0

اعلان خاموش است

1

هنگامی که یک نقض استاندارد در نقشه رخ می دهد هشدار نمایش داده می شود

2

با باز کردن یک پرونده مرتبط با یک پرونده استاندارد و هنگام ایجاد یا تغییر اشیاء غیر استاندارد ، در سینی نوار وضعیت نمایش داده می شود