لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SORTENTS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SORTENTS (متغیر سیستم) در اتوکد

مرتب سازی شیء در پشتیبانی از ترتیب قرعه کشی برای چندین عملیات را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 127

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

همه مرتب سازی شی را خاموش می کند

1

انواع انتخاب شی

2

انواع ضربه محکم و ناگهانی شی

4

منسوخ ، هیچ تاثیری ندارد

8

منسوخ ، هیچ تاثیری ندارد

16

انواع دستورات RegEN

32

انواع طرح

64

منسوخ ، هیچ تاثیری ندارد