لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SHOWRENDERGALLERY در اتوکد

SHOWRENDERGALLERY (فرمان)

تصاویری را که در Autodesk A360 رندر شده و ذخیره شده است ، نشان می دهد.

علامت

برای اطلاعات بیشتر ، به مباحث راهنما که از A360 در دسترس است مراجعه کنید.

SHOWRENDERGALLERY (Command)

Displays the images that were rendered and stored in Autodesk A360.

Find

For more information, refer to the Help topics accessible from A360.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.