دستور SHOWPALETTES در اتوکد

۰ / ۰

SHOWPALETTES (فرمان)

نمایش پالت های پنهان را بازیابی می کند. حالت نمایش و موقعیت پالت های پنهان شده توسط HIDEPALETTES را بازیابی می کند. برای جابجایی بین HIDEPALETTES و SHOWPALETTES ، Ctrl + Shift + H را فشار دهید.

توجه: اگر یک پالت به صورت دستی روشن شد ، حتی اگر دوباره به صورت دستی بسته شود ، تحت تأثیر SHOWPALETTES قرار نمی گیرد .

SHOWPALETTES (Command)

Restores the display of hidden palettes.

Restores the state of the display and position of palettes hidden by HIDEPALETTES.

Press Ctrl+Shift+H to switch between HIDEPALETTES and SHOWPALETTES.

NOTE: If a palette was manually turned back on, it is not affected by SHOWPALETTES even
if it was manually closed again.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code