لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SHOWLAYERUSAGE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SHOWLAYERUSAGE (متغیر سیستم) در اتوکد

نمادها را در مدیر تنظیمات لایه نمایش می دهد تا مشخص شود آیا لایه ها در حال استفاده هستند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

خاموش ، عملکرد را در مدیر Layer Properties بهبود می بخشد

1

روشن ، نمادهایی را نشان می دهد که لایه ها در حال استفاده هستند