لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SHEETSET در اتوکد

SHEETSET (فرمان)

Sheet Set Manager را باز می کند.

علامت

Sheet Set Manager را نمایش می دهد.

برگه تنظیم مدیریت سازماندهی، نمایش، و مدیریت مجموعه ورق ، مجموعهای به نام ورق رسم. هر ورق در یک ورق یک طرح در یک فایل نقاشی (DWG) است.

SHEETSET (Command)

Opens the Sheet Set Manager.

Find

Displays the Sheet Set Manager.

The Sheet Set Manager organizes, displays, and manages sheet sets, a named collection of drawing sheets. Each sheet in a sheet set is a layout in a drawing (DWG) file.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.