لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SETVAR در اتوکد

SETVAR (فرمان)

مقادیر متغیرهای سیستم را لیست کرده یا تغییر می دهد.

علامت

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نام متغیر
نام متغیری را که می خواهید نمایش داده یا تغییر دهید وارد کنید.
؟ – لیست کنید
متغیرهای موجود در محصول را به ترتیب حروف الفبا لیست می کند. برای ادامه لیست ، Enter را فشار دهید .
مقدار جدید را وارد کنید
تنظیم فعلی متغیر سیستم نمایش داده شده را تغییر می دهد.

SETVAR (Command)

Lists or changes the values of system variables.

Find

The following prompts are displayed.

Variable name
Enter the name of the variable that you want to display or modify.
? – List
Lists the variables in the product in alphabetical order. Press Enter to proceed through
the list.
Enter new value
Changes the current setting of the displayed system variable.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.