لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ROTATE در اتوکد

ROTATE (فرمان)

دستور ROTATE در اتوکد باعث چرخش اشیاء حول یک نقطه پایه (به عنوان محور) می گردد.

علامت

به منظور کار با این دستور ابتدا دستور Ro را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر و یا اسپیس را بزنید. سپس موضوعات دلخواه را به منظور دوران انتخاب کرده (این کار را می توان قبل از اجرای دستور نیز انجام داد) سپس یک نقطه را به عنوان محور چرخش انتخاب کنید و در نهایت زاویه چرخش را وارد کنید (با وارد کردن یک نقطه دیگر نیز می توان این کار را انجام دهید).

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Select objects (اشیاء را انتخاب کنید)

اشیاء دلخواه را برای چرخش انتخاب کنید و Enter را هنگام اتمام فشار دهید.
Specify base point (نقطه پایه را مشخص کنید)
یک نقطه را مشخص کنید.
Specify rotation angle (زاویه چرخش را مشخص کنید)

زاویه ای را وارد کنید ، و یا یک نقطه دیگر را مشخص کنید. زاویه چرخش، تعیین می کند که یک شی تا چه اندازه در اطراف نقطه پایه می چرخد. محور چرخش از نقطه پایه مشخص شده عبور می کند و به موازات محور Z فعلی است.

 

و یا copy، یا reference را وارد کنید .

  • copy، یک کپی از اشیاء انتخاب شده برای چرخش ایجاد می کند.
  • reference، این بخش از دستور بسیار کاربردی است به طوری که با استفاده از خط مرجع می توان چرخش اشیاء انتخاب شده را انجام داد. مرجع برای زمانی است که زاویه چرخش دقیقا مشخص نیست ولی خطوطی که شیئ می بایست روی آن قرار بگیرید مشخص است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.