لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RIBBONICONRESIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RIBBONICONRESIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه تغییر اندازه آیکون ها در روبان را به اندازه های استاندارد کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

تصاویر تغییر اندازه نمی شوند؛ آنها بر اساس ابعاد واقعی آنها نمایش داده می شوند

1

تصاویر متناسب با اندازه تغییر می کنند. تصاویر کوچک در پیکسل های 16×16 تغییر یافته و تصاویر بزرگ به اندازه 32×32 پیکسل تغییر می کنند