لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RENDERWINDOWCLOSE در اتوکد

RENDERWINDOWCLOSE (فرمان)

پنجره Render را می بندد.

خلاصه

اگر در حال حاضر پنجره Render نمایش داده می شود ، بسته می شود. تصویری رندر شده از یک مدل را می توان با دستور RENDER ایجاد کرد یا پنجره Render را می توان با فرمان RENDERWINDOW نمایش داد.

RENDERWINDOWCLOSE (Command)

Closes the Render window.

Summary

If the Render window is currently displayed, it is closed.

A rendered image of a model can be created with the RENDER command or the Render window
can be displayed with the RENDERWINDOW command.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.