لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RENDERENVIRONMENTCLOSE در اتوکد

RENDERENVIRONMENTCLOSE (فرمان)

پالت Render Environment & Exposure را می بندد.

خلاصه

اگر در حال حاضر پالت Render Environment & Exposure نمایش داده می شود ، بسته می شود. محیط رندر و تنظیمات نوردهی که روی یک تصویر ارائه شده از یک مدل تأثیر می گذارد ، می توانید قبل از استفاده از دستور RENDER با دستور RENDERENVIRONMENT اصلاح کنید.

RENDERENVIRONMENTCLOSE (Command)

Closes the Render Environment & Exposure palette.

Summary

If the Render Environment & Exposure palette is currently displayed, it is closed.

The rendering environment and exposure settings that affect a rendered image of a
model can be modified with the RENDERENVIRONMENT command before using the RENDER command.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.