دستور REMEMBERFOLDERS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REMEMBERFOLDERS (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر پیش فرض نمایش داده شده در کادرهای گفتگوی انتخاب فایل استاندارد را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

رفتار AutoCAD 2000 و نسخه های قبلی را بازیابی می کند. هنگامی که برنامه را با دوبار کلیک کردن روی یک نماد میانبر شروع می کنید ، اگر یک مسیر Start In در خصوصیات آیکون مشخص شده باشد ، آن مسیر به عنوان پیش فرض برای همه کادرهای گفتگوی انتخاب فایل استاندارد استفاده می شود.

1

مسیر پیش فرض در هر جعبه گفتگوی انتخاب فایل استاندارد آخرین مسیری است که در آن کادر گفتگو استفاده می شود. پوشه Start In که برای نماد میانبر اتوکد مشخص شده استفاده نمی شود.