دستور REBUILD2DDEGREE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REBUILD2DDEGREE (متغیر سیستم) در اتوکد

درجه جهانی را هنگام بازسازی یک خط میانی تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

مقادیر معتبر 1 تا 11 است.

منحنی با درجه 1 یک خط مستقیم است و منحنی با درجه 2 دارای یک خم است. منحنی بزیر دارای درجه 3 است. درجات بالاتر منحنی های پیچیده تری ایجاد می کند ، اما نیاز به محاسبات دارد.